Je hebt een klacht over jouw arts. Wat nu?

De Klachtenregeling DOKh
Bij PuurWater besteden we veel aandacht aan goed informeren over onze behandelingen en aan goede (na)zorg. Want een goede relatie tussen jou en je arts is enorm belangrijk. Daarom zijn we aangesloten bij de klachtenregeling DOKh. Het zou kunnen gebeuren dat er dingen zijn die deze relatie verstoren. Je bent ontevreden, je zit met een klacht. Deze pagina geeft informatie over wat je kunt doen als je een probleem met je arts hebt. Je leest wat de mogelijkheden zijn om je klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met jouw klacht wordt omgegaan.

Er samen uitkomen
Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met je arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt jouw arts je in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang
Je krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt je op en luistert goed naar jouw klacht. De klachtenfunctionaris ondersteunt je gedurende het traject. Je kunt hier terecht met uw vragen, je krijgt advies en zonodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als jouw klacht helder is, ga je samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is dan klachtbemiddeling. Je kunt bij jouw klachtenfunctionaris aangeven of je hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling
Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel jij als jouw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen jij en jouw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen jou en je arts te herstellen.

Spelregels
– Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor jou kosteloos.
– Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
– Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
– Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met jouw privacy en hebben geheimhoudingsplicht.
– De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl 

Kom je er samen met de klachtenfunctionaris toch niet uit?
Kom je er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris je bij een eventuele volgende stap. Jouw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Kwakelkade 21f
1823 CL ALKMAAR

Vanaf 10 april 2017:
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl   

Puur Water

Kerkweg 19F
1713 JE OBDAM
IBAN: NL40ABNA0611601524